Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Годишни отчети

 ОТЧЕТ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (ОПФС) НА ГРУПА ЗАД “ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ” АД КЪМ 31.12.2021 г

 ОТЧЕТ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (ОПФС) НА ЗАД “ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ” АД КЪМ 31.12.2021 г

 ОТЧЕТ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (ОПФС) НА ГРУПА ЗАД “ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ” АД КЪМ 31.12.2020 г

 ОТЧЕТ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (ОПФС) НА ЗАД “ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ” АД КЪМ 31.12.2020 г.

 ОТЧЕТ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (ОПФС) НА ГРУПА ЗАД “ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ” АД КЪМ 31.12.2019 г.

 ОТЧЕТ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (ОПФС) НА ЗАД “ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ” АД КЪМ 31.12.2019 г.

 ОТЧЕТ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (ОПФС) НА ГРУПА ЗАД “ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ” АД КЪМ 31.12.2018 г.

 ОТЧЕТ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (ОПФС) НА ЗАД “ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ” АД КЪМ 31.12.2018 г.

 ОТЧЕТ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (ОПФС) НА ЗАД “ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ” АД КЪМ 31.12.2017 г.

 ОТЧЕТ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЗАД “ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ” АД КЪМ 31.12.2016 г.

 Годишен индивидуален доклад за дейността, Доклад за независимия одитор и Годишен индивидуален финансов отчет

 Annual report 2016 eng

 Annual report 2015 eng

 Annual report 2014 eng

 Audit opinion 2013 eng

 Annual report 2013 eng

 Annual report 2013

 Audit opinion 2012 eng

 Annual report 2012 eng

 Annual report 2012

 Audit opinion 2011 eng

 Annual report 2011 eng

 Annual report 2011

 Annual report 2010

 Annual report 2009

 Annual report 2008

 Annual report 2007