Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Контакти

Централно управление

Секретариат

Адрес : ул. "Света София" 7, етаж 5
Пощенски код : 1000
Град : София
Област : София
Държава : България
Телефон : 02 / 981 31 22
Факс : 02 / 981 43 51
Имейл : headoffice@ozk.bg

Ликвидация автомобилни щети
Град: София
П.код: 1582
Адрес: ж.к. Дружба 1, бул. „проф. Цветан Лазаров“ 99
Телефон: 02 / 946 11 00; 02 / 944 65 24
Факс: 02 / 943 11 92
E-mail: lcsofia@ozk.bg
Уеб адрес: http://www.ozk.bg

  Мнения и предложения