Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Вътрешни правила

 Правила за уреждане на претенции по застрахователни договори

 Методика за определяне размера на обезщетенията

 Уведомление за поверителност_ОЗК_клиенти

 Уведомление за поверителност_ОЗК_щети

 Указание за попълване на Двустранен констативен протокол от участниците в ПТП

 Двустранен констативен протокол за пътнотранспортно произшествие