Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Вътрешни правила

 

 Правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователните договори и разглеждане на жалби на ЗАД „ОЗК – Застраховане“ АД

 Политика на ЗАД „ОЗК – Застраховане“ АД за управление на жалби, сигнали, възражения и предложения

 Методика за определяне размера на обезщетенията

 Уведомление за поверителност_ОЗК_клиенти

 Уведомление за поверителност_ОЗК_щети

 Указание за попълване на Двустранен констативен протокол от участниците в ПТП

 Двустранен констативен протокол за пътнотранспортно произшествие