Застраховки
Застраховки на МПС
КАСКО на МПС

КАСКО на МПС

 

ЗАЩО ДА ИЗБЕРА КАСКО В ЗАД „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ”?

 • Минимална застрахователна премия за едно МПС – 200 лв.;
 • Безплатен денонощен асистанс на територията на Р България;
 • Безплатно покритие за чужбина;
 • Право за ремонт в официален сервиз на автомобили до 4 години (48 м. ). От това право могат да се възползват и МПС до 6г. (72 м.) срещу заплащане на минимална допълнителна премия;
 • Право на ремонт в доверен сервиз имат МПС на възраст до 13 години (156 м.). От това право могат да се възползват и МПС на 14г. и 15 г. срещу заплащане на минимална допълнителна премия;
 • Минимална застрахователна премия за право на Доверен сервиз – 400 лв. за леки и лекотоварни автомобили до 3,5т. / 500 лв. за товарни автомобили над 3,5 т., автобуси, ремаркета и полуремаркета над 1,5т;
 • Отстъпки до 30 % за нови и настоящи клиенти;
 • Без изискване за монтиране на аларма;
 • „ЛИКВИДАЦИЯ ЕКСПРЕС”.

За още по-голямо удобство на клиента и с цел бърза и ефективна ликвидация на щети ЗАД”ОЗК - Застраховане” АД, въведе услугата „ЛИКВИДАЦИЯ ЕКСПРЕС”.

При желание от страна на клиента, Дружеството изплаща обезщетения по експертна оценка в размер до 500 лв., в рамките на един работен ден, а за размер до 300 лв. в рамките на 1 работен час.

Във всички останали случаи обезщетението се изплаща в рамките на 15 дни след представяне на всички документи, необходими за доказване на събитието и размера на щетата.

Бонуси и отстъпки (могат да бъдат общо до 30 %):

 • За еднократно плащане – 5%.
 • За нов клиент - 15 %.
 • За брой застраховани МПС от едно юридическо лице или от членове на едно семейство – до 15%, в зависимост от броя;
 •  при договорено Специално условие за:
  - ремонт в доверен сервиз, за МПС с право на ремонт в официален сервиз – 10%;
  - изплащане на обезщетенията по експертна оценка, за МПС с право на ремонт в доверен сервиз – 10 %;
 • При предходна година без щети: отстъпка - 20 %;
 • При предходна година с щети, но с ниска щетимост за две последователни години - 15%
 • При комплексно застраховане в ОЗК - Застраховане - отстъпки до 15%;
 • Други, при условията на индивидуално договаряне за значими клиенти.

Основни условия

Застраховани по тази застраховка са физически и юридически лица, собственици на МПС или ползващи ги на законно основание.

Обект на застраховката

са всички видове сухопътни МПС със собствен двигател и техните прикачени устройства с български номера, без релсови превозни средства.

Застрахователното покритие

по тази застраховка включва пълна загуба, частична вреда и/или разходи във връзка със застрахованото имущество, причинени от или вследствие на: пожар, природни бедствия, кражба или грабеж на цяло МПС, злоумишлени действия на трети лица и пътно-транспортно произшествие.

Покритите рискове са комбинирани в две различни клаузи
 
ПЪЛНО КАСКО

Пожар и природни бедствия

Пътно-транспортно произшествие

Злоумишлени действия на трети лица

Кражба на цяло МПС

Грабеж на цяло МПС

ЧАСТИЧНО КАСКО

Пожар и природни бедствия
Пътно-транспортно произшествие
Злоумишлени действия на трети лица

В покритие са също:

 • Целесъобразните разходи на застрахования за спасяване, намаляване и/или ограничаване размера на щетите по МПС вследствие застрахователно събитие, независимо от това дали е постигнат очаквания резултат или не;
 • Разходите за отговорно пазене на МПС в рамките на един месец след застрахователното събитие;
 • Разходите за почистване вътрешността на купето вследствие застрахователно събитие (до определен лимит);
 • Разумните разходи за транспортиране на МПС вследствие и непосредствено след възникване на застрахователно събитие на територията на Р България от местопроизшествието до сервизна база, до дома на собственика или до охраняем паркинг.

Срокът на застраховката е 12 месеца.

Застрахователните суми се определят в размер, равен на пазарната стойност на МПС или по експертна оценка на застрахователя.
Застраховката се сключва въз основа на попълнено Предложение-въпросник от страна на застрахования или негов представител и след задължителен оглед на МПС от представител на застрахователя.

Териториален обхват:
1. рисковете кражба или грабеж на цялото МПС; пожар и/или експлозия, вследствие на техническа неизправност, както и умишлен палеж и взрив се покриват на територията на държавите членки на Европейското икономическо пространство (включва страните от ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), Конфедерация Швейцария, Република Андора и Република Турция;
2. рисковете, извън посочените по т.1, се покриват за територията на всички държави членки на Международното споразумение “Зелена карта”

Застрахователната премия се определя въз основа на избраното покритие, застрахователната сума на автомобила и условията на ползване.