Застраховки
Проекти

 Проект: „Професионализъм чрез обучение в ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД

 Проект: "Придобиване и усъвършенстване на ключови компетенции - ключът към успешна професионална реализация"