Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Пожар и природни бедствия

Комбинирана застраховка „ Достъпната сигурност - за дома”

Комбинирана застраховка „ Достъпната сигурност - за дома” Застраховка „Достъпната сигурност - за дома” е комбиниран продукт с високо ниво на покрит риск и предлага избор между три нива на застрахователно покритие – пакети и индивидуални рискове - „СТАНДАРТ”, „СПОКОЙСТВИЕ” и „СИГУРНОСТ”. ЗАЩО ДА ИЗБЕРА ЗАСТРАХОВКА „ДОСТЪПНАТА СИГУ...

прочети повече

Застраховка на жилища и домашно имущество

Застраховка на жилища и домашно имущество Застраховани по тази застраховка са български или чуждестранни физически лица, собственици на имота или ползващи го на законно основание. Предмет на застраховката са: сгради и/или намиращото се в тях движимо имущество. Не могат да се застраховат моторни и други превозн...

прочети повече

Застраховка на малък бизнес

Застраховка на малък бизнес Застраховани по тази застраховка са магазини, офиси, малки предприятия и други с обем на активите до 1 000 000 лв. и численост на персонала до 50 души. Предмет на застраховката са: недвижими и движими имущества, собственост на застрахования или ползвани от него на законно ...

прочети повече

Застраховка на промишлени и търговски обекти – “Индустриален пожар”

Застраховка на промишлени и търговски обекти – “Индустриален пожар” Застраховани по тази застраховка са предприятия от сферата на търговията, услугите и промишлеността с обем на активите над 500 000 лв. и численост на персонала над 25 души, както и обекти, държавна и общинска собственост – училища, здравни заведения административни и културни ...

прочети повече