Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Права за ползване

С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте се запознали и приели условията по-долу.

Този уебсайт е собственост на ЗАД ОЗК Застраховане АД и цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право на ЗАД ОЗК Застраховане АД с всички запазени права.

Всяко възпроизвеждане, презапис, копиране на съдържанието е забранено.

ЗАД ОЗК Застраховане АД си запазва правото да променя  съдържанието и оформлението по всяко време без предварително уведомление.

ЗАД ОЗК Застраховане АД не носи никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на този сайт.

ЗАД ОЗК Застраховане АД не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията.

ЗАД ОЗК Застраховане АД поддържа актуална информацията на сайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски.

Информацията, представена на сайта за цени на застрахователни продукти, е единствено за информационни и промоционални цели. Конкретният размер на застрахователната тарифа се определя въз основа на заявената полица с представена информация за застрахованите обекти.

ЗАД ОЗК Застраховане АД не носи отговорност за информация, съдържаща се в сайтове, към които настоящият има връзки.

ЗАД ОЗК Застраховане АД не носи отговорност за вреди, причинени от софтуер, чрез използването на този сайт или за вреди произтичащи от прекъсване, спиране или забавяне, причинени от неизправности в интернет мрежата или поради други причини.

Всички лични данни, които са получени чрез сайта, ще бъдат използвани единствено за информация за застрахователни продукти и услуги на ЗАД ОЗК Застраховане АД.

Услуги от трети страни:

Този уебсайт използва Google Анализ – услуга за уеб анализ, предлагана от Google Inc. („Google“). Google Анализ използва „бисквитки“, които представляват текстови файлове, поставени в компютъра Ви, за да помагат в анализирането на това, как потребителите използват даден уебсайт. Информацията, генерирана от „бисквитката“ за това, как използвате сайта (включително IP адреса Ви) ще бъде изпратена на и запазена от Google на сървъри, намиращи се в Съединените щати. Google ще използва тази информация за оценка на използването на уебсайта от Ваша страна, за съставяне на отчети за дейността му, предназначени за операторите му, и за осигуряване на други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет. Google може също така да предава тази информация на трети страни там, където това се изисква от закона, или където трети страни обработват информацията от името на Google. Google няма да свързва IP адреса Ви с останалите данни, които съхранява. Можете да откажете използването на „бисквитки“, като изберете подходящите настройки в браузъра си. Имайте предвид обаче, че ако го направите, може би няма да можете да използвате пълната функционалност на този уебсайт. Чрез използването на този уебсайт давате съгласието си Google да обработва данни за Вас по начина и за целите, описани по-горе.