Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Офиси
София

Централно управление
Град: София
П.код: 1000
Адрес: ул. "Света София" 7
Телефон: 02 / 981 31 22
Факс: 02 / 981 43 51
E-mail: headoffice@ozk.bg
Уеб адрес: http://www.ozk.bg/


ЦУ - Янко Сакъзов
Град: София
П.код: 1504
Адрес: бул. “Янко Сакъзов” №48
Телефон: 02/ 946 15 00; 02/ 943 11 82
E-mail: dyankov@ozk.bg
Уеб адрес: http://www.ozk.bg
Лице за контакти: Началник отдел - Димитър Янков


Ликвидационен център "София – Дружба"
Град: София
П.код: 1582
Адрес: ж.к. Дружба 1, бул. „проф. Цветан Лазаров“ 99
Телефон: 02 / 946 11 00; 02 / 944 65 24
Факс: 02 / 943 11 92
E-mail: lcsofia@ozk.bg
Уеб адрес: http://www.ozk.bg


Ликвидационен център - София запад
Град: София
П.код: 1000
Адрес: ул. „Кукуш” № 1
Телефон: 02 / 82 06 185; 0897 095 454
E-mail: lczapad@ozk.bg
Уеб адрес: http://www.ozk.bg
Лице за контакти: Владимир Дюгмеджиев


Ликвидационен център - Надежда
Град: София
П.код: 1220
Адрес: бул. Ломско шосе №131
Телефон: 0879 235 603; 02/958 1969
E-mail: lcnadejda@ozk.bg
Лице за контакти: Светослав Захов


РЗП Възраждане
Град: София
П.код: 1301
Адрес: ул. Три уши №8, ет.1
Телефон: 02 / 980 1197; 0893399853
E-mail: vazrajdane@ozk.bg; rtomova@ozk.bg
Уеб адрес: http://www.ozk.bg
Лице за контакти: Румяна Томова


РЗП Лозенец
Град: София
П.код: 1407
Адрес: бул. Черни връх 39
Телефон: 02/ 862 09 28; 0877 387 677
E-mail: ltomova@ozk.bg; lozenetz@ozk.bg
Уеб адрес: http://www.ozk.bg
Лице за контакти: Лилия Томова


РЗП - Люлин
Град: София
П.код: 1336
Адрес: ж.к. Люлин 3, Кооперативен пазар
Телефон: 02 / 927 61 99; 0897 087291
E-mail: lyulin@ozk.bg; slichev@ozk.bg
Уеб адрес: http://www.ozk.bg
Лице за контакти: Симеон Личев


РЗП - Младост
Град: София
П.код: 1784
Адрес: ж.к. "Младост" 1, ъгълът на бул. "Андрей Сахаров" и ул. "проф. Марко Семов"
Телефон: 02 / 974 46 49; 0899 902 607
E-mail: mladost@ozk.bg; ybotinova@ozk.bg
Уеб адрес: http://www.ozk.bg
Лице за контакти: Юлиана Ботинова


РЗП - Плиска
Град: София
П.код: 1113
Адрес: бул. "Цариградско шосе" № 89, блок 112
Телефон: 02/ 4951 337; 338 ; 0877 087 589
Факс: 02 / 4951 349
E-mail: pliska@ozk.bg; kilieva@ozk.bg
Уеб адрес: http://www.ozk.bg
Лице за контакти: Калина Ромелова


РЗП - Триадица
Град: София
П.код: 1000
Адрес: ул. "Георги Бенковски" № 9
Телефон: 02 / 950 67 00; 0899 960 910
Факс: 02 / 950 67 01
E-mail: triadica@ozk.bg; aivanova@ozk.bg
Уеб адрес: http://www.ozk.bg
Лице за контакти: Анна Загорчина


РЗП Павлово
Град: София
П.код: 1619
Адрес: бул. „Никола Петков”№ 52
Телефон: 02/ 996 36 74; 0899 902 640
E-mail: pavlovo@ozk.bg; btushev@ozk.bg
Уеб адрес: http://ozk.bg
Лице за контакти: Борислав Тушев


РЗП Борово
Град: София
П.код: 1404
Адрес: Бул. „Гоце Делчев“ № 76, бл. 32.
Телефон: 02/850 50 61; 02/850 52 57; 0899 960 935
E-mail: borovo@ozk.bg
Уеб адрес: http://www.ozk.bg
Лице за контакти: Диан Абрашев


РЗП - Надежда
Град: София
П.код: 1220
Адрес: бул. Ломско шосе № 131
Телефон: 02 / 958 19 15; 0893 391 615
E-mail: nadejda@ozk.bg
Уеб адрес: http://www.ozk.bg
Лице за контакти: Мартин Вълев


РЗП "Студентски град"
Държава: България
Град: София
П.код: 1700
Адрес: ж.к. "Студентски град", ул. "Акад. Борис Стефанов" № 15, маг.2
Телефон: 02 / 862 30 21; 0897/ 095-458
E-mail: studentskigrad@ozk.bg
Уеб адрес: www.ozk.bg
Лице за контакти: Стефан Караваневски


РЗП „Витоша“
Град: София
П.код: 1618
Адрес: бул. "България" 88
Телефон: 02 / 488 62 17; 0899 902 623
E-mail: vitosha@ozk.bg
Уеб адрес: http://www.ozk.bg
Лице за контакти: Лора Ненчева