Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Щети на имущество

Застраховка срещу разваляне на замразени продукти в хладилни камери

Застраховка срещу разваляне на замразени продукти в хладилни камери Застраховката се сключва като допълнение към застраховка “Авария на машини” за хладилни инсталации. Застраховани по тази застраховка са собственици и наематели на хладилни инсталации. Предмет на застраховката са поименно описани хранителни или други продукти (субстанци...

прочети повече

Застраховка на строителни машини и оборудване

Застраховка на строителни машини и оборудване Застраховани по тази застраховка са собственици и наематели на строителни машини и оборудване. Предмет на застраховката са всякакъв тип строителни машини и оборудване, използвани от ЗАСТРАХОВАНИЯ във връзка с дейността му, които са преминали успешно приемни изпитания и са ...

прочети повече

Застраховка на електронно оборудване

Застраховка на електронно оборудване Застраховани по тази застраховка могат да бъдат собственикът на оборудването и/или фирмата, която осигурява сервиза или наемателят на оборудването. Предмет на застраховане са: електронни системи за обработка на данни електрическо оборудване за медицински цели...

прочети повече

Застраховка “Авария на машини”

Застраховка “Авария на машини” Тази застраховка се предоставя специфично покритие за машини и съоръжения, застраховани по полицата “Индустриален пожар”. Застраховани по тази полица могат да бъдат собственици или наематели на машини и съоръжения. Предмет на застраховката са всякакъв тип машини, апара...

прочети повече

Застраховка на строително-монтажни рискове

Застраховка на строително-монтажни рискове Основната цел на тази застраховка е да предложи комплексна и адекватна застрахователна защита както срещу щети, възникнали при изпълнение на строителни работи, на съоръжения на строителната площадка и/или на строителни машини, така и срещу претенции на трети лица относно имуще...

прочети повече

Застраховка на парични средства по време на транспортирането им

Застраховка на парични средства по време на транспортирането им Застраховката се сключва от банки и други институции, които осъществяват превоз и охрана на парични средства. Обект на застраховката са парични средства, собствени или превозвани и охранявани от застрахования. Застраховката покрива въоръжен грабеж по време на транспорт...

прочети повече

Кражба чрез взлом, вандализъм и грабеж

Кражба чрез взлом, вандализъм и грабеж Застраховката се сключва в допълнение на рисковото покритие по застраховка “Пожар и природни бедствия”. Обект на застраховката са движими имущества, които могат да бъдат поименно описани и оценени. Застраховката покрива кражба чрез взлом самостоятелно и/или в комбинаци...

прочети повече

Комплексна застраховка на селскостопанска техника

Комплексна застраховка на селскостопанска техника Застраховани по тази застраховка са собственици и наематели на селскостопански машини и оборудване. Предмет на застраховката са: стационарни селскостопански машини и оборудване, вкл. електронно оборудване; селскостопански машини и оборудване на собствен ход.П...

прочети повече