Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Застраховки на МПС
Злополука на местата в МПС

Злополука на местата в МПС

 

Това е доброволна застраховка за водача и пътниците във всички видове моторни превозни средства.

С нея, срещу минимална премия, се застраховат местата на пътниците и на водача. Не се разрешава застраховане на част от местата.

Тя е необходимото допълнение към другите две основни автомобилни застраховки – задължителната "Гражданска отговорност на автомобилистите" и доброволната "КАСКО" на МПС, за осигуряване на  пълната Ви защита при използване на автомобила.

При пътно-транспортно произшествие и злополука, независимо от причините и вината за тях, застраховката покрива  вредите на пострадалите лица, които се намират в автомобила (независимо дали автомобилът е в движение по време на ПТП-то или е спрял и пътниците се качват/слизат от него).

Застрахователната сума се договаря между Застрахователя и Застраховащия и за едно място и е еднаква за всички пътнически места, включително мястото на водача.

Пострадалото лице получава обезщетение в зависимост от увреждането, както следва:

  • при временна загуба на работоспособност, в зависимост от продължителността на лечението
  • при трайна загуба на работоспособност - на база определения процент неработоспособност
  • при смърт - на законните наследници се изплаща в пълен размер договорената застрахователна сума

Допълнително застрахователят покрива и разходи за медикаменти, вследствие злополука през срока на договора и извършени в рамките на 30 календарни дни от датата на злополуката - до определен договорен процент от застрахователната сума.