Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Актуално
Формуляри за уведомления за щети и настъпили застрахователни събития

Формуляри за уведомления за щети и настъпили застрахователни събития

 

Уважаеми клиенти, колеги и партньори, 

За Ваше улеснение предоставяме формулярите в текстови (word) формат.

 


 Уведомление за щета за изплащане на застрахователно обезщетение по застраховка "Отговорност на превозвача при международен автомобилен превоз на стоки"

 Уведомление за щета по застраховка "Гражданска отговорност на Автомобилиста" с нанесени имуществени и неимуществени вреди.

 Уведомление за щета за нанесени вреди по застраховка "Обща гражданска отговорност, вкл. професионални отговорности

 Уведомление за щета за нанесени вреди на имущества

 Уведомление за щета за нанесени вреди на земеделски култури

 Уведомление за щета по застраховка "Каско на МПС" и "Гражданска отговорност" за нанесени вреди на СПС

 Уведомление за настъпило застрахователно събитие по застраховка "Злополука"

 Искане за изплащане на обезщетение