Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Злополука
Злополука на туристи и гости в туристически обекти

Злополука на туристи и гости в туристически обекти

 

Застраховката осигурява защита на български и чуждестранни граждани при престоя им в хотели, мотели, частни квартири, бунгала, хижи и други туристически съоръжения на територията на Р България.
Застраховката на туристите е валидна от момента на тяхната регистрация в хотела до края на престоя им. Тя е предназначена за собственици и наематели на хотели.
 

Застраховката е доброволна. Застрахователната сума за всеки от покритите рискове може да бъде определена в български лева или в чуждестранна валута.

Застрахователната премия се определя по тарифата на застрахователя, която е в сила към датата на сключване на застрахователния договор.

 

Покрити рискове:

  • трайна нетрудоспособност вследствие на злополука;
  • медицински разходи в резултат на злополука или акутно заболяване
  • смърт в резултат на злополука
  • разходи за репатриране в резултат на злополука или акутно заболяване
  • спасителни разноски
  • кражба или загуба на личен багаж
  • Лична отговорност за нанесени щети на трети лица.


Териториален обхват:
Застрахователят е отговорен за събитията, които се случват на територията на хотела и прилежащите неговата територия, както и по време на кратки екскурзии на гостите в страната и / или в чужбина, докато тяхната регистрация в хотела все още е валидна.