Застраховки на моторни превозни средства

 
Застраховки на моторни превозни средства
 
Застраховки на имущества
 
Застраховки на земделска продукция и животни
 
Обща гражданска отговорност
 
Застраховка на професионална отговорност
 
Злополука
 
Помощ при пътуване
 
Карго
 
Отговорност на превозвача
 
Разни финансови загуби

КАСКО на МПС

Застраховани по тази застраховка са физически и юридически лица, собственици на МПС или ползващи ги на законно основание.

Обект на застраховката са всички видове сухопътни МПС със собствен двигател и техните прикачени устройства с български номера, без релсови превозни средства.

Застрахователното покритие по тази застраховка включва пълна загуба, частична вреда и/или разходи във връзка със застрахованото имущество, причинени от или вследствие на: пожар, природни бедствия, кражба или грабеж на цяло МПС, злоумишлени действия на трети лица и пътно-транспортно произшествие.

В покритие са също:

 • Целесъобразните разходи на застрахования за спасяване, намаляване и/или ограничаване размера на щетите по МПС вследствие застрахователно събитие, независимо от това дали е постигнат очаквания резултат или не;
 • Разходите за отговорно пазени на МПС в рамките на един месец след застрахователното събитие;
 • Разходите за почистване вътрешността на купето вследствие застрахователно събитие (до определен лимит);
 • Разумните разходи за транспортиране на МПС вследствие и непосредствено след възникване на застрахователно събитие на територията на Р България от местопроизшествието до сервизна база, до дома на собственика или до охраняем паркинг.
 • Покритите рискове са комбинирани в четири различни клаузи:

 

Покритите рискове са комбинирани в четири различни клаузи:

ПЪЛНО КАСКО
Пожар и природни бедствия
Пътно-транспортно произшествие
Злоумишлени действия на трети лица
Кражба на цяло МПС
Грабеж на цяло МПС
ЧАСТИЧНО КАСКО Пожар и природни бедствия
Пътно-транспортно произшествие
Злоумишлени действия на трети лица

 

Срокът на застраховката е 12 месеца.

Застрахователните суми се определят в размер, равен на пазарната стойност на МПС или по експертна оценка на застрахователя.

Застраховката се сключва въз основа на попълнено Предложение-въпросник от страна на застрахования или негов представител и след задължителен оглед на МПС от представител на застрахователя.

Териториален обхват:

1. рисковете кражба или грабеж на цялото МПС; пожар и/или експлозия, вследствие на техническа неизправност, както и умишлен палеж и взрив се покриват на територията на държавите членки на Европейското икономическо пространство (включва страните от ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), Конфедерация Швейцария, Република Андора и Република Турция;
2. рисковете, извън посочените по т.1, се покриват за територията на всички държави членки на Международното споразумение “Зелена карта”

Застрахователната премия се определя, въз основа на избраното покритие, застрахователната сума на автомобила и условията на ползване.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРА КАСКО В ЗАД „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ”?

 • Минимална застрахователна премия за едно МПС – 200 лв.;
 • Безплатен денонощен асистанс на територията на Р България;
 • Безплатно покритие за чужбина;
 • Право за ремонт в официален сервиз на автомобили до 4 години (48 м. ). От това право могат да се възползват и МПС до 6г. (72 м.) срещу заплащане на минимална допълнителна премия;
 • Право на ремонт в доверен сервиз имат МПС на възраст до 13 години (156 м.);
 • Минимална застрахователна премия за право на Доверен сервиз – 400 лв. за леки и лекотоварни автомобили до 3,5т. / 500 лв. за товарни автомобили над 3,5 т., автобуси, ремаркета и полуремаркета над 1,5т;
 • Отстъпки до 30 % за нови и настоящи клиенти;
 • Без изискване за монтиране на аларма;
 • „ЛИКВИДАЦИЯ ЕКСПРЕС”.

 

За още по-голямо удобство на клиента и с цел бърза и ефективна ликвидация на щети ЗАД”ОЗК - Застраховане” АД, въведе услугата „ЛИКВИДАЦИЯ ЕКСПРЕС”.

При желание от страна на клиента, Дружеството изплаща обезщетения по експертна оценка в размер до 500 лв., в рамките на един работен ден, а за размер до 300 лв. в рамките на 1 работен час.

Във всички останали случай обезщетението се изплаща в рамките на 15 дни след представяне на всички документи, необходими за доказване на събитието и размера на щетата.

Бонуси и отстъпки:

 • за всяка застрахователна година без щети се прави отстъпка 10% от премята съгласно валидната тарифа;
 • при наличие на други застраховки в ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД, застрахованият има право на 20% отстъпка от премията по КАСКО;
 • застрахованият има право при определени условия да ползва безплатна пътна помощ или срещу минимално заплащане да си закупи правото да ползва пътна помощ неограничен брой пъти на територията на страната.

 

Бонуси и отстъпки (могат да бъдат общо до 30 %):

 • За еднократно плащане – 5%.
 • За нов клиент - 15 %.
 • За брой застраховани МПС от едно юридическо лице или от членове на едно семейство – до 10%, в зависимост от броя;
 • За МПС, собственост на физически лица, при договорено Специално условие за:
  - изплащане на обезщетение за ремонт в доверен сервиз за МПС с право на ремонт в официален сервиз – 10%;
  - изплащане на обезщетенията по експертна оценка за МПС, с право на ремонт в доверен сервиз – 10 %;
 • При предходна година без щети: отстъпка - 20 %;
 • Други, при условията на индивидуално договаряне за значими клиенти.