Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Новини
ЗАД „ОЗК – Застраховане” с нов Ликвидационен център в гр. София за обработка на щети по автомобилно застраховане

ЗАД „ОЗК – Застраховане” с нов Ликвидационен център в гр. София за обработка на щети по автомобилно застраховане

В съответствие с политиката ни да подобряваме качеството на обслужване на своите клиенти, от 1 октомври 2013 г. ЗАД „ОЗК – Застраховане” открива Ликвидационен център „София”.

В новия център ще се извършат всички дейности, свързани с обслужване на клиентите на ОЗК - Застраховане при щети по автомобилното застраховане: приемане на уведомления и завеждане на щети, огледи на увредените МПС, издаване на възлагателни писма за ремонти, приемане на документи за приключването на преписките по заведените щети, огледи на вече ремонтираните МПС. В него ще могат да се внасят и дължими вноски по застраховки "Каско" и "Гражданска отговорност".

Ние съзнаваме, че успехът на дружеството е свързан, както с предлагането на най-добри условия за сключване на застраховките, съчетано с компетентно обслужване, така и с бързото и адекватно уреждане на претенции в случай на застрахователно събитие.

С цел улесняване на нашите клиенти, избрахме място, което е лесно достъпно и удобно за паркиране. Новият център се намира на адрес: гр. София кв. Дружба 1, бул. "Христофор Колумб" №4 (сервиз "Немекс"). Той ще обслужва клиенти от понеделник до петък от 9:00 до 17:30 часа.