Застраховки
Щети на имущество
Застраховка на парични средства по време на транспортирането им

Застраховка на парични средства по време на транспортирането им

Застраховката се сключва от банки и други институции, които осъществяват превоз и охрана на парични средства.

Обект на застраховката са парични средства, собствени или превозвани и охранявани от застрахования.

Застраховката покрива въоръжен грабеж по време на транспортирането и/или “тротоарен риск”.

Премията се изчислява в зависимост от еднократния и годишния размер на превозваните парични средства, от мерките за сигурност и маршрутите за превоз.

Необходимо условие за сключване на застраховката е наличието на съответни за превозваната сума и маршрут мерки за сигурност.

При щета застрахованият уведомява своевременно органите на МВР и застрахователя, които извършват оглед.

Обезщетението се изплаща в рамките на 14 дни след представяне на всички документи, необходими за доказване на събитието и размера на щетата. Задължително се представят служебни бележки от МВР и заключително постановление от прокуратурата.