Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Щети на имущество
Застраховка на парични средства по време на транспортирането им

Застраховка на парични средства по време на транспортирането им

Застраховката се сключва от банки и други институции, които осъществяват превоз и охрана на парични средства.

Обект на застраховката са парични средства, собствени или превозвани и охранявани от застрахования.

Застраховката покрива въоръжен грабеж по време на транспортирането и/или “тротоарен риск”.

Премията се изчислява в зависимост от еднократния и годишния размер на превозваните парични средства, от мерките за сигурност и маршрутите за превоз.

Необходимо условие за сключване на застраховката е наличието на съответни за превозваната сума и маршрут мерки за сигурност.

При щета застрахованият уведомява своевременно органите на МВР и застрахователя, които извършват оглед.

Обезщетението се изплаща в рамките на 14 дни след представяне на всички документи, необходими за доказване на събитието и размера на щетата. Задължително се представят служебни бележки от МВР и заключително постановление от прокуратурата.