Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Новини
Честит професионален празник!

Честит професионален празник!

     

     УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПАРТНЬОРИ,

     От имено на Съвета на директорите на ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД най-сърдечно Ви поздравяваме по случай нашия професионален празник - Деня на застрахователя.

     От 1891 г. до днес застрахователното дело в България е изминало дълъг път, със своите върхове и спадове, докато започне да се възприема като необходимо и полезно, а застрахователят – като сигурен партньор. Ние сме напълно наясно, че застраховането у нас трябва да продължи своето развитие, за да се превърне в лесна за използване и разбираема услуга. Убедени сме, че единни ще успеем, защото секторът ни е от изключителна важност за икономиката и стабилността на цялата страна. Неслучайно застраховането е основен институционален инвеститор в дълга на българската държава.

     През следващите години предстоят съществени промени в застрахователния сектор както в Европа, така и в България, които неминуемо ще доведат до трансформация на бизнеса, която вече забелязваме. Вярваме, че заедно ще продължаваме да доказваме, че застраховането не е просто услуга, а е инструмент за гарантиране на сигурност и спокойствие за нашите клиенти.

 

     УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

     За нас 2021 г. е много специална, защото Компанията ни навършва цели 25 години от създаването си. Заедно изминахме дълъг и труден път. Преминахме през редица предизвикателства, за да можем днес с гордост да заявим, че в наше лице клиентите виждат стабилен и надежден партньор. Тази година Компанията ни отбелязва четвърт век като утвърден лидер на българския застрахователен пазар, предлагащ богата гама от застрахователни продукти и с развита клонова мрежа. Ние сме социално отговорна компания с активна позиция към бъдещето на обществото, в което живеем. Успехът през всички тези години се дължи на всеки един от Вас. Ние доказахме не само на думи, но и с реални действия, че предоставяме "Достъпна сигурност - Доказана с времето!". Използваме възможността на този ден да изразим отново нашата благодарност към Вашия всеотдаен труд, с който работите всеки ден.

     Нека занапред продължаваме заедно, последователно и целенасочено да развиваме нашата Компания, придържайки се към принципите на честност, почтеност, професионализъм и грижа към клиента. Нека със същия хъс успешно да отговаряме на потребностите на клиентите.

    Желаем Ви здраве, благополучие, професионална удовлетвореност и успех!

 

Честит празник!

 

1 октомври 2021 г.                                                СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

АЛЕКСАНДЪР ЛИЧЕВ

РУМЕН ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР КОЛЕВ

 


 Поздравителен адрес