Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Актуално
CИСТЕМA ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТA ISO 45001:2018 (БДС ISO 45001:2018)

CИСТЕМA ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТA ISO 45001:2018 (БДС ISO 45001:2018)

През 2014 г. в дружеството е внедрена система за здраве и безопасността при работа. Чрез проведен одит за сертификация, организацията доказа, че тази система за управление на БЗР изпълнява изискванията на OHSAS 18001:2007. През 2020 г. дружеството успешно преминава към международно утвърдения стандарт ISO 45001:2018, издаден от австрийската компания SystemCERT Zertifizierungsges.m.b.H.


 CИСТЕМA ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТA ISO 45001:2018 (БДС ISO 45001:2018)