Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Актуално
ЗАД

ЗАД "ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ" АД ОСИГУРЯВА КАРТИ ЗА „ПЪТНА ПОМОЩ“ В ПАКЕТ СЪС ЗАСТРАХОВКА "КАСКО"

 
     От 01.08.2019 г. физическите лица, собственици на леки автомобили до 11 години, при сключване на застраховка на сухопътни превозни средства (Каско) по клауза „Пълно каско“, ще получават безплатни абонаментни карти на СБА.
     Картите са два вида - Златна карта и Сребърна карта.
     Златна карта ще се предоставя на физически лица, чиито леки автомобили  към датата на начало на застраховката са на възраст до 5 години. Притежателят на валидна Златна карта ползва на територията на Република България и Европа следните услуги: 
безплатно подаване на ток на автомобила при повреда в акумулатора и смяна на спукана гума – неограничен брой пъти;
безплатен труд до 30 мин. по отстраняване на повредата от механик на пътна помощ на мястото на обездвижване на автомобила (вложените резервни части се заплащат) – без да се нарушава гаранцията на автомобила;
репатриране на аварирал автомобил в България до най-близък доверен сервиз или 150 км посока друг сервиз / местодомуване при техническа повреда и застрахователно събитие - неограничен брой пъти;
пътна помощ при техническа повреда и застрахователно събитие в цяла Европа - неограничен брой пъти (включва транспорт до най-близък сервиз в съответната страна + услуги на мястото на аварията);
20% отстъпка от цената на ГТП в пунктовете на СБА;
24/7 обслужване с кол център услуги на тел. 146 от мобилен;
Специални отстъпки в бензиностанции ОМВ и отстъпки по международната програма Show Your Card.
     Сребърна карта ще се предоставя на физически лица, чиито леки автомобили към датата на начало на застраховката са на възраст от 6 години до 11 години. 3. Притежателят на валидна Сребърна карта ползва на територията на Република България следните услуги: 
безплатно подаване на ток на автомобила при повреда в акумулатора и смяна на спукана гума – неограничен брой пъти;
безплатен труд до 30 мин. по отстраняване на повредата от механик на пътна помощ на мястото на обездвижване на автомобила (вложените резервни части се заплащат) – без да се нарушава гаранцията на автомобила;
ползващият услугата пътна помощ извън населено място или населено място, има право на безплатно транспортиране до най-близък сервиз (важи за рамките на града и до най-близък областен град);
20% отстъпка от цената на ГТП в пунктовете на СБА;
24/7 обслужване с кол център услуги на тел. 146 от мобилен;
Специални отстъпки в бензиностанции ОМВ и отстъпки по международната програма    Show Your Card.