Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Новини
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО СЛУЧАЙ 25 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА АБЗ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО СЛУЧАЙ 25 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА АБЗ

              ДО

СВЕТЛА НЕСТОРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АБЗ

 

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ

НА УС НА АБЗ

 

     УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НЕСТОРОВА,

     УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ,

     От името на Съвета на директорите на ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД и лично от наше име Ви поздравяваме по случай Вашия юбилей - 25 години от създаването на Асоциацията на българските застрахователи.

     През всички тези години Вашата Асоциация израсна, укрепна и се утвърди като сериозна професионална организация, последователно защитаваща интересите на застрахователния бранш. Сдружението е партньор на престижни български и международни институции, органи и организации на бизнеса в областта на застраховането и застрахователния надзор и се стреми да налага европейски и световни практики в бранша.

     Асоциацията на българските застрахователи има изключителен принос в развитието на застрахователния сектор. Вашата организация вече 25 години налага високи стандарти и етични норми, благодарение на които се гарантира коректността и професионализмът в бранша. През всички тези години Вие представлявате интереса на Вашите членовете пред обществени институции, браншови и други организации. Още първите Ви стъпки показаха висок професионализъм към това, което създавате.

     Ние високо ценим усилията Ви в развитието на нашия сектор. Асоциацията на българските застрахователи доказа жизнеспособността да защитава и да отстоява интересите на застрахователния бранш, както и да съдейства за решаването на проблемите в него.

     Използваме възможността да изразим нашето задоволство от досегашното ни ползотворно сътрудничество и да Ви благодарим за това. Във ваше лице ние виждаме едни коректни партньори. Вярваме, че и занапред ще продължим нашата съвместна работа в интерес на застраховането.

     Продължавайте да сте все така устремени и успешни в това, което правите! Продължавайте да отстоявате принципите и позициите в нашия сектор!

     Използваме случая и да пожелаем успех на Юбилейната конференцията по пътна безопасност „Мирен договор за българските пътища“.

     Желаем нa Вас и Вашите членове здраве и много сили, енергия и воля за бъдещи успехи и удовлетворение от дейността!

 

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

 

С уважение,

 

 

5 октомври 2017 г.                                              АЛЕКСАНДЪР ЛИЧЕВ

София                                                                  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

                                                                              НА ЗАД "ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ" АД

           

                                                                               РУМЕН ДИМИТРОВ

                                                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

                                                                               НА ЗАД "ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ" АД


 ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО СЛУЧАЙ 25 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ