Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Новини
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЗАД

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЗАД "ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ" АД ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ

 

     Уважаеми колеги и партньори,

     От името на Съвета на директорите на ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД най-сърдечно Ви поздравяваме по случай нашия празник - Деня на застрахователя.

     Ние всички знаем, че успехът зависи от положения труд, усилия и постоянство. Всички ние, които сме част от застрахователния сектор, сме тези, които трябва да продължаваме да работим неуморно, за да може хората да повярват в ефективността на застрахователния сектор.

     Смятаме, че днес гражданската чувствителност към необходимостта от застраховането непрекъснато се повишава. Това е резултат от нашето постоянно усъвършенстване в този бързо развиващ се свят.

     Въпреки трудностите и премеждията, с които всеки един от нас се  сблъсква ежедневно, трябва със същата увереност и последователностда продължаваме да работим.

     Убедени сме, че високият професионализъм и чувството за отговорност, характерни за нашата професия, ще продължават да бъдат гарант за качествено обслужване.

     Пожелаваме на всички Вас здраве, благополучие и успех!

 

Честит празник!

 

1 октомври 2017 г.                                                            Съвет на директорите:

София                                                                               Александър Личев

Румен Димитров

Панайот Филипов

Димитър Колев


 ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЗАД "ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ" АД ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ