Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Новини
ЗАД „ОЗК – Застраховане” АД стартира кампания „ПРОЛЕТ“  със застраховка „Каско“ на МПС

ЗАД „ОЗК – Застраховане” АД стартира кампания „ПРОЛЕТ“ със застраховка „Каско“ на МПС

ЗАД „ОЗК – Застраховане” АД стартира кампания „ПРОЛЕТ“ със застраховка „Каско“ на МПС. Продължителността на кампанията ще бъде до 30 юни 2017 г. и обхваща всички застраховки „Каско“ на МПС, сключени в периода на кампанията.

Преференциалните условия на кампания „ПРОЛЕТ“ със застраховка „Каско“ на МПС се отнасят за щети по декларация или на паркинг, когато застрахованият няма и/или не може да представи документ, издаден от компетентните органи или двустранен протокол, удостоверяващ настъпването на застрахователното събитие. Застрахователят изплаща до 10 % от застрахователната сума по полицата за всяка щета, независимо от броя на щетите без документ, общо до 30% от застрахователната сума за срока на застраховката.

За повече информация за преференциални условия на Кампанията и за издаване на полица може да се обърнете към офисите на ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД, както и към агентите и брокерите.