Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Новини
ЗАД

ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД взе участие в Петата Национална среща на земеделските производители в България

ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД представи застраховка "Земеделски култури" и Комплексна застраховка "Всички рискове за селскостопански машини и инвентар" по време на Петата Национална среща на земеделските производители в България, която се проведе на 8 – 10 Февруари 2017 г. , в хотел Адмирал, к.к Златни пясъци. Сред официалните гости на форума бяха  Венцислав Върбанов, председател на Асоциацията на земеделските производители в България, Таня Дъбнишка, изпълнителен директор на Асоциацията на земеделските производители в България, Йежи Плева, генерален директор на дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на ЕК, изпълнителният директор на ДФЗ Румен Порожанов, зам.-изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Атидже Алиева-Вели, Десислава Танева, министър на земеделието (2014-2017 г.), водещите експерти, както европейски лектори и гости.

По време на форума Пламен Тодоров, Директор „Имуществено застраховане“ в ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД представи Комбинирана застраховка „Всички рискове за селскостопански машини и инвентар“, която обхваща цялостна комплексна защита на застрахованото имущество вкл. възстановяване на непредвидени разходи, възстановяване на вреди от случайни събития и последващи загуби за застрахования. „Комбинираната застраховка покрива всички рискове довели до вреди по застрахованото имущество с изключение на посочените изключени рискове по време на експлоатиране на имуществото, и по време на съхранението му“, заяви Тодоров. Комбинираната застраховката се отнася за всички вреди по застрахованите обекти настъпили освен във връзка с експлоатацията им по републиканската пътна мрежа така и по обществената пътна мрежа и по време на извършване на обичайна дейност.

Обектът на комбинирана застраховка „Всички рискове за селскостопански машини и инвентар“ е всякаква селскостопанска техника и оборудване, ползвани от Застрахования във връзка с дейността му. Пламен Тодоров посочи още, че застрахователното покритие по тази застраховка е пълно рисково покритие – Каско на МПС, авария, природни бедствия, кражба от всякакъв вид и други. При настъпване на пълна загуба или частична щета на всякакъв вид селскостопанска техника и оборудване, използвани от застрахования във връзка с дейността му. По време на презентацията бе подчертано, че за стационарни селскостопански машини и оборудване, вкл. електронно оборудване, ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД предлагаме допълнително покритие.

В другата част от презентацията Пламен Тодоров представи пред гостите на форума и застраховка  "Земеделски култури".  Застраховани по нея са собственици или арендатори на земеделски земи. Обект на тази застраховка са реколтата от земеделските култури, овощни, зеленчукови, култури в парници и оранжерии и други. Застрахователното покритие на застраховка "Земеделски култури" включва градушка и буря, пожар на корен, наводнение, късно пролетно и ранно есенно осланяване, измръзване и изтегляне на зимни житни култури. Тодоров подчерта, че застрахователната сума на декар за отделните култури се определя по взаимно договаряне, но следва да бъде съобразена с пазарните условия и производствените възможности на дадения район и не може да надвишава действителната стойност на реколтата съобразена с изискванията на Дружеството за минимална и максимална стойност на декар.

„Максимален размер на договорените отстъпки за застраховка "Земеделски култури" и Комбинирана застраховка „Всички рискове за селскостопански машини и инвентар“ могат да бъдат в рамките до 45 % от договорената премия за всички клиенти под различна форма – авансов бонус, участие в положителния финансов резултат за Дружеството, еднократно плащане, договаряне на франшиз и др.“, допълни още Тодоров.

По време Петата Национална среща на земеделските производители в България  бяха обсъдени актуалните теми като предстояща кампания по директни плащания 2017г., новости в схеми и мерки за подпомагане. Фокус бяха темите: „ОСП след 2020г.“ и „Кодекс на поземлени отношения“. Бяха разисквани и редица въпроси от съществено значение за фермерите и агробизнеса - законодателни промени в сектора, земеползване, предизвикателствата пред сектор животновъдство, производство на плодове и зеленчуци, зърнопроизводството и пр.