Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Новини
Кампания „Коледна топлина“ със ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД

Кампания „Коледна топлина“ със ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД

 

На 21 ноември 2016 г. ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД започва кампания „Коледна топлина“ за застраховки „Достъпната сигурност за дома” и „Жилища и домашно имущество” срещу първи риск.

Преференциални условия по Кампанията:

•         за застраховка „Достъпната сигурност за дома” - допълнителна отстъпка в размер на 30 %  от тарифата. Останалите отстъпки в тарифата на застраховката остават без промяна, като сборът от всички отстъпки не може да надвишава 40%;

•         за застраховка „Жилища и домашно имущество” срещу първи риск -допълнителна отстъпка в размер на 30 %. По тази застраховка не се начисляват други отстъпки.