Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Новини
Кампания

Кампания "Зима" със застраховка "Каско" на МПС

ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД стартира кампания "Зима"

със застраховка "Каско" на МПС

 

ЗАД “ОЗК - Застраховане” даде старт на традиционната си кампания "Зима" със застраховка "Каско" на МПС. Продължителността на кампанията е от 1 ноември 2016 г. до 31 март 2017 г. Тя обхваща всички застраховки „Каско“ на МПС, сключени в периода на кампанията.

 

Преференциални условия по Кампанията:

При щети по декларация или на паркинг, когато застрахованият няма и/или не може да представи документ, издаден от компетентните органи или двустранен протокол, удостоверяващ настъпването на застрахователното събитие, застрахователят изплаща до 10 % от застрахователната сума по полицата за всяка щета, независимо от броя на щетите без документ, общо до 30% от застрахователната сума за срока на застраховката.

Първите две щети се ликвидират по условията на издадената полица (официален сервиз, доверен сервиз и/или експертна оценка).

Всяка следваща щета по реда на описаните по-горе условия се ликвидира съгласно действащите Общи условия, раздел II, чл. 19, (1) по Експертна оценка (без право на официален и/или доверен сервиз).