Застраховки
Калкулатор Каско на МПС

Калкулатор КАСКО за леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т.


Марка
Модел
Застрахователна сума на автомобила:
лв.
Възраст на МПС в години
Брой застраховани МПС в ОЗК Застраховане на същия собственик и на членове на неговото семейство
Автомобилът е имал застраховка КАСКО в ОЗК Застраховане през предходните 12 месеца:

МПС се използва основно за:
МПС е с десен волан:

Брой щети през предходните 12 месеца:
(отказани, регресни и причинени от природни бедствия не се броят)
Имате ли сключена някоя от следните застраховки в ОЗК Застраховане:
(при наличие или при сключване едновременно със застраховка Каско, получавате за всяка от тях по 5% отстъпка от премията за Каско)
Клауза:

Желаете ли Допълнително покритие "Кражба на аудиооборудване":
(Сумата не трябва да надвишава 5 000 лв.)

лв.
Желаете ли право на ремонт в официален сервиз:

Желаете ли право на ремонт в доверен сервиз:

Начин на плащане: