Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Калкулатор Гражданска отговорност
Вид МПС
Кубатура
Година на производство
Общо тегло
Брой места
Кубатура
Срок на застраховката
Срок на застраховката
Възраст на водача
Адрес на собственика по талон:Собственик
МПС се използва основно за:
Досегашната полица ГО на МПС е издадена от ЗАД "ОЗК Застраховане"

Имате ли регистрирани щети през срока на полицата?


Чрез този калкулатор, можете да изчислите индикативна цена за застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите. Моля да имате предвид, че независимо че се стремим да го поддържаме актуален, цената може да е била променена и промяната все още да не е отразена в него.

Конкретният краен размер на дължимата цена се определя въз основа на заявената полица в офис на Застрахователя или при неговите посредници, с представена информация за застрахованите обекти.