Застраховки
Национален денонощен номер

Вход за посредници

Отговорност на спедитора
Отговорност на спедитора

Отговорност на спедитора

 

Покритие: застраховката покрива отговорността на застрахования като спедитор, съгласно Общите спедиторски условия (ОСУ) на Националното сдружение на българските спедитори (НСБС).

Покритието е валидно, когато отговорността на спедитора (при валидно сключен спедиционен договор) произтича от:

  • от ОСУ на НСБС и/или
  • международна конвенция или национално законодателство, които задължително се прилагат към дейността и конкретните сделки на спедитора.

Застраховката се сключва за срок от една година или за времетраенето на конкретна спедиционна сделка.

Застрахователната премия се определя по тарифите на застрахователя.