Застраховки
Промоции
Кампания „Моят Дом”

Кампания „Моят Дом”

 

Период на кампанията:

до 31 май 2019 г.

Промоционални условия:

1. Застраховка „Достъпната сигурност за дома”

-20 % отстъпка от тарифата

-без самоучастие

2. Застраховка „Жилища и домашно имущество” срещу Първи риск

-20% отстъпка от премията

-без самоучастие

Информация за стандартните условия виж тук.