Застраховки
Промоции
Кампания „ЗА ДОМА”

Кампания „ЗА ДОМА”

 

Период на кампанията:

1 февруари 2017 г. - 30 април 2017 г.

Промоционални условия:

•          за застраховка „Достъпната сигурност за дома” - допълнителна отстъпка в размер на 30 %  от тарифата. Останалите отстъпки в тарифата на застраховката остават без промяна, като сборът от всички отстъпки не може да надвишава 40%.

•          за застраховка „Жилища и домашно имущество” срещу първи риск -допълнителна отстъпка в размер на 30 %. По тази застраховка не се начисляват други отстъпки.

Информация за стандартните условия виж тук.