Застраховки
Промоции
ЗАД

ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД с промоция по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите за физически лица, собственици на леки автомобили

 

 

     От 1 август 2019 г. ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД стартира промоция по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите за физически лица, собственици на леки автомобили. Промоцията ще продължи до 15 септември 2019 г.

     Промоционалната отстъпка, която предлага ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД, е в размер на 1% от базовата премия на тарифата по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите за физически лица, собственици на леки автомобили.

     Промоционалната отстъпка се прилага независимо дали е договорено еднократно или разсрочено плащане на застрахователната премия.