Застраховки
Промоции
Кампания „ПРОЛЕТ“ със застраховка „Каско“ на МПС

Кампания „ПРОЛЕТ“ със застраховка „Каско“ на МПС

 

Период на Кампанията:

01 април 2017 – 30 юни 2017 г.

Обхват на Кампанията:

Всички застраховки „Каско“ на МПС, сключени в периода на кампанията;

Преференциални условия по Кампанията:

При щети по декларация или на паркинг, когато застрахованият няма и/или не може да представи документ, издаден от компетентните органи или двустранен протокол, удостоверяващ настъпването на застрахователното събитие, Застрахователят изплаща до 10 % от застрахователната сума по полицата за всяка щета, независимо от броя на щетите без документ, общо до 30% от застрахователната сума за срока на застраховката.