Застраховки
Промоции
Кампания „ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ“

Кампания „ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ“

 
Период на Кампанията:
01 Март – 31 Май 2017 г.
 
Обхват на Кампанията:
Застраховат се зърнени (пшеница, овес, ечемик и др.) и маслодайни (рапица, слънчоглед и др.) култури.
Застраховката може да се сключи за всички рискове и/или за комбинация между тях, както и за отделни рискове.
 
Предоставеното застрахователно покритие е за следните рискове:
- Градушка и буря;
- Проливен дъжд;
- Пожар на корен;
- Наводнение.