Застраховки
Промоции
КАМПАНИЯ „ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА“

КАМПАНИЯ „ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА“

 

Период на Кампанията:

01 април – 30 юни 2017 г.

Обхват на Кампанията:

Застраховка „Финансова стабилност на превозвача” съгласно Наредба 11 (международен автомобилен превоз на пътници и товари) и Наредба 33 (вътрешен автомобилен превоз на пътници и товари);