Застраховки
Промоции
КАМПАНИЯ „МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА НА ЧУЖДЕНЦИ, ПРЕБИВАВАЩИ В Р. БЪЛГАРИЯ“

КАМПАНИЯ „МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА НА ЧУЖДЕНЦИ, ПРЕБИВАВАЩИ В Р. БЪЛГАРИЯ“

Период на Кампанията:

До 31 май 2019 г.

Обхват на Кампанията:

Всички застраховки, сключени при задължителните нива на покритие, съгласно Наредбата за Общите условия, минимална застрахователна сума, минимална застрахователна премия и реда за сключване на задължителна медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Р. България или преминават транзитно през страната, със застрахователна сума от 60 000 лв.

Задължителна медицинска застраховка се сключва с чужди граждани, които пребивават в Р. България или преминават транзитно през страната, при условие че нямат сключена в чужбина здравна осигуровка или медицинска застраховка, валидна за територията на Р. България.


Повече информация можете да намерите тук.